Shironica Karunanayaka, Vajira De Silva and Chandana Fernando