R.H. Prabhashakya, U.K. Jayasinghe-Mudalige, L.H.N. De Silva, A.D.K.S.S. Somarathna, R.S. Dharmakeerthi, W.S. Dandeniya